Klockren version av How blue can you get

Back in the day.
Back in the day.

Om du vill förstå BB Kings storhet, briljansens i hans gitarrspel och i hans röst, räcker det nästan att lyssna på denna version av How blue can you get? Raspig inspelning, feldöpt låt på anonym och ej påkostad samlingsskiva i övrigt.

Jag kan dock inte utröna exakt när inspelningen är gjord. Men, någon gång under 60-talets mitt kan man väl anta att detta spelades in.