Gaffaskribentens magplask påminner mig om viktiga utgångspunkter

Det skrattas, såvitt jag efter en ytlig översyn på sociala medier uppfattar saken, ganska kollektivt åt Takida, som polisanmäler en recensent efter en minst sagt grov text i tidningen Gaffa.  I någon bemärkelse kan jag givetvis förstå varför. Det ska nog mycket till för att bandet ska komma någonvart med sin anmälan. Tryck- och yttrandefriheten är lyckligtvis mycket omfattande i vårt land och då får man räkna med yttringar som både tangerar och överskrider smaklösheten.

För det är ju givetvis fråga om just detta. Vad man än anser om Takidas musik – jag är föga inlyssnad – kan bandets påstådda vidrighet inte mäta sig med den plumphet och äckliga ton som genomsyrar texten i Gaffa. Skribenten tycker sig säkert vara kvick, begåvad, dråplig och slagkraftig.

Jag tycker att texten är dålig. Inte bara för att den är förolämpande, utan för att den bortom kränkningarna helt misslyckas med att faktiskt säga något konkret om musiken Takida spelar. Mission failed.

Fortsätt läsa ”Gaffaskribentens magplask påminner mig om viktiga utgångspunkter”

Kupé är som att vänta på ett tåg i Alvesta

Senaste numret av Kupé finns ute, meddelar SJ Ab på Twitter. Who cares? Kupé måste vara Sveriges i särklass sämsta tidskrift, i förhållande till de resurser som jag utgår ifrån ligger bakom denna produkt i journalistikens ingemansland. Att läsa Kupé är som att vänta på ett tågbyte i Alvesta. Mindre roligt.

Ud & Se - mycket bättre än Kupé.
Ud & Se - mycket bättre än Kupé.

Glättig veckotidningsmässig layout (även efter redesignen.) Ytlig inställsam, ofarlig, pravdamässig kampanjournalistik på barnspråk, så att alla kan förstå. Ingenting är bra. De intervjupersoner som faktiskt hade kunnat utgöra bra artiklar schabblas bort, just på grund av den trevliga inställsanheten. Som Café Norrköping i skrift.
Kupé känns som en produkt av folkhemmets bildningsideal. Folk är dumma i huvudet. Folk förstår inte något avancerat. Använd barnspråk, så att folk inte blir förvirrade. Torka folk i röven, från vaggan till graven, helt enkelt.

Som vanligt är Danmark bättre.
Ud & Se heter den danska motsvarigheten till Kupé. I övrigt inga jämförelser. Ud & Se är snyggt och cleant designad, man tar bildjournalistik på allvar och texterna är långa, djuplodande. Man litar på att läsaren tar sig tid och vill förstå.
Bra journalistik helt enkelt.